Nkosingiphile

Nkosingiphile er 25 år gammel og kommer fra Eswatini. Han mistet tidlig begge foreldrene sine og vokste opp hos en tante med lite ressurser. Takket være et program for foreldreløse og sårbare barn fikk Nkosingiphile mulighet til å gå på skole, men på grunn av høye kostnader, måtte han droppe ut fra high school.  

Nkosingiphile drømte om en bedre fremtid og forsøkte å fullføre high school på et senere tidspunkt, men resultatene ble dessverre ikke gode nok til å komme inn på høyere utdanning. Det var da han tilfeldigvis hørte om STREEC – Solar Training and Renewable Energy Entrepreneurship Centre. Han søkte, og kom inn i prosjektets første kull.  Bildet viser Nkosingiphile som mottar eksamenspapirer og sertifikat i fornybar energi og elektrikerarbeid fra styreleder i STREEC. 

Nkosingiphile fikk en ny sjanse gjennom STREEC – og han tok den imot med begge hender. På sikt håper han å starte sitt eget firma og på den måten kunne forsørge seg, familien sin og hjelpe fattige og marginaliserte.