Ledertrening i Uganda

400 kirkeledere skal trenes i ledelse og administrasjon

Pentecostal Churches of Uganda (PCU) starter nå med trening av sine kirkeledere i ledelse og administrasjon. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Pinsemisjonen og Tabernaklet Bergen.

PCU ble startet av finske og norske misjonærer samt lokale troende i 1984. Bevegelsen har i dag mer enn 1600 lokale kirker i 98 av Ugandas 115 distrikter. De teller nærmere 50 000 døpte medlemmer (opp mot 100 000 inkl. barn). Kirkene vokser og nye kirker plantes. De fleste kirkene er på landsbygda. Det innebærer at mange av kirkelederne har liten eller ingen utdanning.

I mange år har kirkelederne i distriktene etterspurt opplæring når det gjelder ledelse og administrasjon, spesielt økonomiforståelse. Det er ofte bare pastorer og kasserere som håndterer kollektene og pengene –  ofte på tross av mangel på nødvendig kunnskap om økonomihåndtering, budsjett og regnskap.

Etter å ha søkt Digni om støtte til et organisasjonsutviklingsprosjekt, fikk vi godkjent et fire års prosjekt med oppstart fra 2019. 400 ledere fra 4 kirkeregioner skal nå få opplæring i ledelse og økonomi gjennom ukesmoduler ved Kampala School of Theology. Pastorer, ungdomsledere og de som jobber med administrasjon og økonomi skal prioriteres og minst 30% av deltakerne skal være kvinner.

Pinsemisjonens seniorrådgiver Stig Stordal og økonomileder Nigel Erwin var tilstede under oppstarten av prosjektet hvor det ble gjennomført en fire dagers workshop. Bildet viser dem sammen med prosjektstaben.

Vi håper og tror at dette skal bidra til å styrke PCU som kirke og ser frem til å se fruktene av arbeidet!