Hvem kan du jobbe sammen med i Nord-Mosambik?

En viktig misjonsstrategisk forutsetning, er at ingen kan nå ut til unådde folkeslag på egenhånd. Så spørsmålet er hvem man jobber sammen med. I nord-Mosambik står vi overfor en unik mulighet, fordi vi har allerede flere eksisterende misjonsaktører som er relatert til vår bevegelse. Her kan du få mer informasjon om hvem de er og hva de gjør:

Assembleia Livre kirken

På 1980 tallet var norsk pinsemisjon med å etablere en ny kirke i Mosambik, Igreja Evangelica Assembleia Livre Mocambique (Assembleia Livre eller AL), som i dag er en viktig samarbeidspartner. De har de siste 20 årene etablert nye kirker stadig lenger nord i landet. De har nå kirker i alle de 10 provinsene i Mosambik med til sammen ca 40 000 voksne medlemmer. I samarbeid med flere norske pinsemisjonærer ønsker Assembleia Livre de neste årene å nå de unådde folkegruppene i nord-Mosambik ved å styrke og oppmuntre sine kirker i nord gjennom undervisning i Guds ord. Assemblia Livre har allerede plantet 40-50 kirker i områdene fra Chimoio og nordover. Nå drømmer de om å se fremvekst av flere nye kirker i de gjenværende unådde områdene av nord-Mosambik.

Assembleia Livre har, sammen med norske misjonsvenner, uttrykt at de over de kommende årene ønsker å nå ut til de nordlige områdene hovedsakelig gjennom å styrke de eksisterende menighetene i nord, utvikle et opplegg for systematisk bibelundervisning for menighetene i nord, for eksempel gjennom modulbasert bibelskoleundervisning og ledertrening.

Det kan også være aktuelt med planting av nye menigheter.

Filadelfia Hamar og Nytt Håp

Filadelfia Hamar har hatt et engasjement i Mosambik i mange år.
De har hatt flere misjonærer boende der permanent, mens andre har reist og fortsetter å reise på korttidsmisjon. Ut fra Filadelfia Hamar er også organisasjonen Nytt Håp startet.

Nytt Håp ble startet etter at en norsk misjonær ble ranet av gategutter i Maputo i Mosambik og deretter opplevde Guds kall til å gjøre noe for disse gateguttene. Siden den gang har Nytt Håp i samarbeid med to nasjonale pinsekirker etablert et gatebarnsenter

hvor mer enn 2000 gutter har fått hjelp med skolegang, yrkesopplæring og fått muligheten til en ny start i livet. I dag er det mer enn 600 barn, hvorav de fleste lever i ekstrem fattigdom, som får hjelp gjennom samarbeidet mellom Assembleia Livre kirken i Mosambik og Nytt Håp i Hamar.

De siste årene har Assembleia Livre og Nytt Håp sammen gått til de nordligste provinsene i Mosambik, hvor man nå sammen styrker det sosiale og diakonale arbeidet i kirkene i Chimoio of Cuamba. Nytt Håp vil i løpet av de kommende årene redusere antallet «prosjekter» og geografiske områder de er involvert i og fokusere på de tre satsningsområdene (1) gatebarnsenteret i Maputo, (2) diakonalt arbeid blant barn i Chimoio og (3) diakonalt arbeid blant barn i Cuamba.

Les mer på Nytt Håp sin hjemmeside

Bli Nytt Håp fadder og bestill magasinet til Nytt Håp her

IBRA Radio

IBRA radio jobber i nord-Mosambik som en del av en langsiktig og omfattende satsning på den afrikanske Swahili-kysten. De etablerte sin radio Wimbi i 2013 i byen Pemba og produserer derfra 24 timers sendinger. Etableringen skjedde etter mange år av bønn og forberedelse. IBRA sitt fokus de neste årene vil være på evangelisering, praktiske kunnskapsformidlende programmer for å styrke lokalsamfunn, disippelgjøring, ledertrening og menighetsbygging. Deres geografiske satsningsområde inkluderer fire millioner mennesker fordelt på tre ulike folkegrupper, alle hovedsakelig muslimer.

Les mer på IBRA radio sin hjemmeside

Bestill magasinet deres gratis på denne siden

Spesielt anbefales følgende magasiner:

Nr 1-2014 Les om tilblivelsen av Radio Wimbi i nord-Mosambik.

Nr. 4-2014 Les om Radio Wimbis visjon for forvandlede liv, familier og lokalsamfunn.

Nr. 1-2016 Les om temaet «Disippelgjøring» – med bl.a. vitnesbyrd fra Radio Wimbi.

Be også om å få tilsendt brosjyre om IBRA sitt spennende arbeid langs hele swahili-kysten.

Bli fast IBRA-giver på denne siden

Wycliffe

Et av kriteriene for at et folkeslag regnes som unådd, er at de ikke har Bibelen tilgjengelig på sitt eget språk. Av verdens ca 7100 språk er det kun 3223 språk som har hele eller deler av Bibelen oversatt (http://www.wycliffe.no/bibelstatistikk/).

Wycliffe har jobbet i nord-Mosambik i mer enn 25 år. De jobber med bibeloversettelse i samarbeid med lokale tverrkirkelige grupper av kristne som eiere av prosjekter. Flere av det nordlige Mosambiks over 30 ulike språk/folkegrupper har allerede fått både nye og gamle testamentet tilgjengelig. Men mange gjenstår. Områdeansvarlig er en norsk pinsevenn. Han vil de kommende årene ha ca to utreiser i året, og målet er å hjelpe i gang to nye oversettelsesprosjekter hvert år. I 2017 igangsettes oversettelsesprosjekter for Makonde og Mwani.  I 2018 er planene å utvikle prosjekter i Tewe og Shirima, som også er i stor grad unådde og uten

tilgjengelige bibeltekster.

En stor utfordring i årene som kommer, er at Wycliffe må fokusere sine ressurser på oversettelse. Det betyr at de lokale gruppene selv må hente inn midler til trykking og distribuering. Her kan bidrag fra norske pinsevenner bli kjærkomment for å utrydde bibelfattigdommen i nord-Mosambik.

Les mer om Wycliffe sitt arbeid på deres hjemmeside

Les om bibelstatistikk her

Les mer om Wycliffe sitt arbeid i nord-Mosambik her

Gi en gave til Wycliffe her