Jenter og utdanning i Mosambik

Sammen med Igreja Evangelica Assembleia Livre (IEALM) har vi siden 2009 hjulpet jenter som av ulike grunner forhindres fra å fullføre skolegangen sin. Noen av jentene giftes bort mens de enda er i ungdomsskolealder, andre blir gravide, får seksuelt overførbare sykdommer eller andre helseplager. For å hjelpe disse, har kirken utdannet miljøarbeidere som reiser rundt på 10 ulike skoler med tilsammen 10 000 elever og driver informasjons- og holdningsskapende arbeid samt tilbyr praktisk hjelp til dem som trenger det.

En ekstern evaluering viser at på 4 år hadde prosjektets miljøarbeidere hatt ca 10 700 rådgivende samtaler med enkeltelever på disse 10 skolene. Elevgrupper var etablert i alle skolene og i mange av kirkens lokale ungdomsgrupper. Den offentlige statistikken viste at 324 elever var blitt registrert som «drop outs». Av disse ble 215 hjulpet av prosjektet til å fullføre. Det betyr at kirken hjalp over 66% av drop-outs til å fullføre sitt akademiske år.