Helse og utdanning i DR Kongo

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for kvalitet i helsetjenestene til mødre og barn og kvalitet i skolen. Alle CELPA-kirkens 144 helsefasiliteter er målgruppen for statlig vedtatt treningsopplegg i mødre- og barnehelse. 500 skoler er målgruppen for opplæring i administrative og pedagogiske temaer. Vi jobber for å påvirke beslutningsmyndighetene til å gi helsefasiliteter og skoler statsstøtte. Vi vil øke kunnskap om mødrehelse i lokalsamfunnene og bevisstgjøre viktigheten av utdanning. Hele DR Kongo er inkludert.