Gutten som ikke skulle ha vært født

Dette er Hellen. Hun tilhører Luo-stammen i Kenya. Enker i denne kulturen blir gjort til ”fritt vilt”, sex-slaver og utstøtt dersom man ikke underkaster seg de mest nedverdigende renselsskikker etter mannens bortgang. Fra den dagen mannen til Hellen døde, representerte Hellen en forbannelse for familien og lokalsamfunnet. I tillegg var hun gravid med et «forbannet barn» som den avdødes familie så på som en straffedom som måtte aborteres.

Den ulykkelige og rådville mammaen kom så i kontakt med enkeprosjektet som vi driver sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya. Hun fikk sjelesorg, rådgivning og støtte til å bære fram barnet. Hellen ble også undervist om sine juridiske rettigheter, og hun kom inn i et godt fellesskap hvor hun har fått styrke og hjelp til å komme videre i livet sitt på en god måte.

Det er fantastisk å få være med og sette enker fri fra gamle og vonde tradisjoner og gi dem et verdig liv!