Utdanning av førskolelærere i Sørøst-Afrika

I over 30 år har Pinsemisjonen samarbeidet med utdanningsinstitusjoner for førskolelærere i Sørøst-Afrika. Vi har nå et fagutviklingsprosjekt hvor vi ønsker  å videreutvikle god kvalitetsutdanning for Early Childhood Education (ECE) i regionen og i hvert land som er representert i det internasjonale nettverket. Prosjektet ønsker å bistå regjeringer og frivillige organisasjoner i de ulike landene for å etablere kvalitetsopplæring for førskolelærere. Følgende land er representert i nettverket: Botswana, Namibia, Swaziland, Mosambik, Tanzania og Kenya.