Eva i Bangkok

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor? 

Jeg og mannen min jobber i Bangkok, Thailand fordi vi opplever at Gud har kalt oss hit.

 

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten?

Hovedfokuset er å være med å bygge menigheten LifeChurch, fremst ved å innføre strukturer og jobbe med administrasjonen, oppmuntre og lede mennesker på individuell basis og utvikle barnekirken, men også ved å kunne tilby kveldsbibelskole innen nær fremtid. Den tror vi skal kunne være med å bidra til videre menighetsplanting i Thailand og i regionen ellers.

 

Hva er det beste med å være misjonær?

Å føle at vi er der Gud vil at vi skal være! Å se at Guds rike sakte, men sikkert går fremover. Å se mennesker finne et hjem og sin plass i menigheten. 

 

Hva kan være utfordrende?

At saker og ting kan ta lang tid. Det kan ta tid for mennesker å komme til tro og modne i troen og som ledere. I hverdagen har vi også utfordringer på grunn av for eksempel trafikk og lang reisetid, flom og byråkrati. 

 

Fun fact fra misjonslandet 🙂

Thailand betyr “de fries land”. Det er det eneste landet i Sørøst-Asia som aldri ble kolonisert av europeerne.