Bolivia

Mulighet til yrkesrettet utdanning

I Bolivia jobber vi sammen med vår partner FES med et NORAD-støttet prosjekt for å implementere fag- og yrkesopplæring i utvalgte videregående skoler i Vallegrande, Sicaya og Vacas.

Organisasjonsutvikling

Vi jobber også med å styrke vår samarbeidsorganisasjon, Foundation for Education and Service (FES), for å oppnå forbedret ledelse av sosiale utviklingsprosjekter. Les mer her