Bangladesh

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Ibra Media Norge