Årsmøtesak 05_19 Forslag til nye vedtekter for Pinsemisjonen

Årsmøtesak 05_19 Forslag til nye vedtekter for Pinsemisjonen