Verdien i en fagutdanning

Ruben er lærer i snekkerfaget på en skole i Bolivia hvor Pinsemisjonen jobber med å tilby fag- og yrkesutdanning til elevene. Ruben trekker spesielt frem en elev som har vist en særskilt interesse for faget. Han snekret et flott bord som han planla å ha hjemme. Ved utstillingen av årets snekkerier var det en kvinne som ble så imponert over bordet at hun tilbød eleven en klekkelig sum for det. Tidligere hadde han erfart at snekkerfaget hadde en høy nytteverdi, men også en høy egenverdi på grunn av den mestringsfølelsen som han fikk når han klarte å skape noe. Nå fikk han se at det også hadde en betydelig økonomisk verdi, noe som bidro til økt motivasjon!