Velkommen til Mosambik!

Mosambik ligger helt sør-øst i Afrika. Med sitt areal på 801 580 km2 er landet mer enn dobbelt så stort som Norge, men med et folketall på over 25 millioner mennesker. Hovedstaden heter Maputo og ligger lengst sør i landet, på grensen mot Swaziland og Sør-Afrika.

Mens Norge år etter år kåres til et av verdens beste land å bo i, finner vi Mosambik i motsatt ende av skalaen. Ved siste offentliggjøring av FN (2015) fant vi Mosambik på 180.plass av totalt 188 land, med en gjennomsnittlig levealder på 50 år (Norge: 82) og 60 % av befolkningen som lever på under 10 kroner per dag.

Kulturelt er befolkningen i Mosambik er svært lite homogen, ettersom den er oppdelt i over 40 ulike språk og under 60 % av befolkningen regnes å mestre det offisielle språket, som er portugisisk. Alle de ulike språkene og kulturene er en utfordring for Bibeloversettelse og for misjonen.

Religiøst sier ca 10 år gamle tall at 60 % av befolkningen er kristen, hvorav en majoritet er katolske, 20 % er muslimer, 7 % har annen tro, mens ca 13 % sies å ha ingen tro.

Evangeliet har for lengst slått rot i store deler av Mosambik, og man finner mange og store kirker, spesielt i sør-Mosambik. Men på tross av dette, finnes det fortsatt folkegrupper og områder i nord-Mosambik som er unådde.

Flere folkegrupper har ingen eller kun svært få kristne, de har ingen kirker og har ikke Bibelen tilgjengelig på sitt språk. Vi snakker om ca 1,5 millioner mennesker i de nordligste provinsene i Mosambik, i grenseområdene mot Tanzania og Malawi. Inkluderer man de delene av de unådde folkegruppene som bor på andre siden av grensene til nabolandene, så er det over 5,5 millioner som regnes som unådde av evangeliet.

Unådde grupper Mosambik Inkludert omkringliggende land Provins Religion
Koti 77 000 77 000 Nampula Muslim
Yao 195 000 2 521 000 Niassa and Cabo Delgado Muslim
Mwani 100 000 100 000 Cabo Delgado Muslim
Makwe 22 000 32 000 Cabo Delgado Muslim
Makonde 360 000 1 680 000 Cabo Delgado Muslim, traditional, Christian
Makhuwa Meetto 800 000 1 318 000 Cabo Delgado and Niassa Traditional, Muslim
Total 1 554 000 5 728 000