Utestasjonert forsikring

Knif Trygghet Forsikring tilbyr gjennom Pinsemisjonen en kollektiv utestasjonert forsikring for våre misjonærer.

Vennligst les gjennom de viktigste betingelsene og rutinene for forsikringsavtalen før du sender inn nytegningsskjemaet:

  1. Forsikringen varer fra datoen som oppgis for utreise på innmeldingsskjema. Avtalen er gyldig og løper inntil den skriftlig blir sagt opp overfor Pym-kontoret (utmeldingsskjema via post eller epost). For opphold av få måneders varighet holder det at man skriver sluttdato på påmeldingsskjema.
  2. Om man ikke er ute hele kalenderåret, skal man melde fra hvilke måneder man er ute. Dette gjelder også om man er ute flere perioder. Forsikringen forutsetter at hver periode man er ute overskrider 60 dager. For opphold under 60 dager gjelder ikke utestasjonert forsikring. Da må egen reiseforsikring tegnes.
  3. Avtalen kan ikke sies opp med tilbakevirkende dato. Ved årsskiftet fornyes forsikringen automatisk. Om misjonæren har kommet til Norge men glemt å si opp avtalen, vil likevel avtalen kunne belastes økonomisk inntil oppsigelse har skjedd skriftlig via utmeldingsskjema.
  4. Om en familie får barn i perioden man er ute, må barnet aktivt meldes inn i avtalen.
  5. Det forutsettes at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd! For utenlandsopphold som varer utover 12 mnd, skal kopi av bekreftet frivillig medlemskap i norsk folketrygd (NAV internasjonalt) alltid foreligge sammen med innmeldingen, senest 14 dager før utreise. Om man faller ut av norsk folketrygd mens man er i misjonslandet, bortfaller dekningen av sykeforsikringen i pakken.
  6. Det er aldersgrense 70 år for Utestasjonert forsikringen gjennom Pinsemisjonen. For personer i alderen 70 – 75 år kan det tegnes en tilsvarende misjonærforsikring direkte hos Knif Trygghet Forsikring. Prisen på denne forsikringsavtalen fastsettes av KTF.

 

Du finner nytegningsskjemaet her.