Utdanning i Bolivia

Sammen med vår partner Foundation for Education and Service (FES), jobber vi for at elever  i den videregående skolen har tilgang til fag- og yrkesopplæring. Vi ønsker å implementere dette i utvalgte videregående skoler i Vallegrande, Sicaya og Vacas og bevisstgjøre elever og deres foreldre om viktigheten og fordelene ved å velge fag- og yrkesopplæring.