Utdanning i Bolivia

I juli 2018 ble det startet et nytt prosjekt i Bolivia sammen med vår partner Foundation for Education and Service (FES). Prosjektet fokuserer på ungdommers skolegang og har som mål at elever i 12 videregående skoler i områdene Vallegrande, Sicaya og Vacas har tilgang til yrkesfagopplæring. Ved 8 av de 12 skolene ble det i 2018 etablert fire nye studieprogram: byggfag, bakerfag, snekkerfag og tekstilfag. Allerede i 2018 begynte 220 elever på yrkesfag fordelt på de 4 programmene. De vil etter planen avslutte skolegangen i slutten av 2019.

Dette er første gang disse skolene tilbyr yrkesfag til elevene, og det er første gang yrkesfag innføres på en videregående skole i Bolivia! Prosessen med etableringen av yrkesfag i 2018 har vært veldig spennende og givende, og vi har som mål at flere mennesker skal bli løftet ut av fattigdom ved å utruste dem med kvalifikasjoner som lettere kan skaffe dem et inntektsgivende arbeid. I skolene og lokalsamfunnene er det stor begeistring for at yrkesfag er innført, og FES og skoleprosjektets stab har fått stor anerkjennelse for sin koordinerende og handlekraftige funksjon. Med så solid fremgang allerede i første prosjektår, gleder vi oss til fortsettelsen!