Tyrkia

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Evangeliehuset Porsgrunn

Filadelfia Vennesla

Ibra Media Norge