Testamentarisk gave

Ønsker du å gi en testamentarisk gave til Pinse Misjons arbeid?

Vi er takknemlige for det du ønsker å gi, enten det er økonomiske midler eller eiendom. For at arven skal gå til din hjertesak, er det viktig å sette opp et testament. Du finner ulike forslag til testament vedlagt. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med dette.

Hvem kan skrive testament?

I utgangspunktet kan alle skrive testament. Det er mest vanlig at de uten barn (livsarvinger) gjør dette da livsarvinger i utgangspunktet har krav på å arve 2/3 av det du etterlater deg, begrenset oppad til 1 million kroner til hvert barn eller barns gren (som hovedregel). Dette kalles pliktdelen. En eventuell ektefelle har også krav på arv, og denne går foran livsarvingenes pliktdel, som er på 1/4 av arven dersom du har livsarvinger og 1/2 dersom du ikke har livsarvinger.

Hva gjør Pinse Misjon med eiendom og innbo/løsøre som de arver?

Dersom det ikke er tatt med spesielle merknader om dette i testamentet, selges eiendommen som hovedregel til høystbydende på det åpne markedet. Innbo og løsøre blir solgt og/eller gitt bort til loppemarked e.l. Midlene vil gå til Pinse Misjons arbeid i sin helhet dersom det ikke er gjort spesiell øremerking i testamentet.

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament?

Merk at et testament skal være skriftlig og undertegnet av to vitner, som skal være sammen når testamentet underskrives. Vitnene må være over 18 år og skal se at testator underskriver. Testator skal se at vitnene underskriver. Husk å skrive organisasjonens fulle navn og adresse.

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du skulle ha flere spørsmål.