Barneleirer i Hviterussland

Jesus synlig - forvandler mennesker, forandrer samfunn

Dette er temaet for Led19 og Pinsebevegelsen i Norges spesielle fokus dette året. Sammen med Landutvalget for Hviterussland er vi glade for å kunne presentere et eksempelprosjekt som du og din menighet er invitert til å ta del i.

Hviterussland er preget av mye fattigdom, og mange barn har arbeidsløse foreldre som ofte sliter med rus. Det gjør at barna er mye overlatt til seg selv – ikke minst i de 3 måneder lange sommerferiene hvor det er få aktivitetstilbud. En stor del av barna har alvorlige helseproblemer som følge av Tsjernobylulykken i 1986.

Den gode nyheten er at de fleste menigheter i den hviterussiske pinsebevegelsen arrangerer leire for barn i feriene. Dette er et stort høydepunkt og forvandler både liv og lokalsamfunn! Barna får trygge og gode opplevelser uten frykt for rusede omsorgspersoner, og mange får sterke åndelige og livsforvandlende erfaringer. Atferdsendringene etter leirene har hos en del utagerende barn vært så oppsiktsvekkende at både skolemyndigheter og politi har bedt om råd og veiledning fra de kristne lederne.

Hvert år arrangeres det 400 leire for 20 000 barn og prisen er bare 200 kr pr barn for 1 uke på leir. Hvor mange barn vil du sende på leir?

 

Hva kan jeg og min menighet bidra med?

  1. Bønn: Vær med å be for leirarbeidet spesielt og Hviterussland og Europa generelt. Vi ber om at vi gjennom vår støtte får være med å forvandle mennesker og forandre samfunn – og vi ser at det skjer!
  2. Økonomi: For bare 200 kroner kan du være med å sende ett barn på leir i en uke. Gi ditt bidrag her eller vipps til 25098 og merk ” Sommerleir Hviterussland”.
  3. Teamtur: Send ditt ungdomsmiljø som frivillige medarbeidere til en av sommerens leirer og vær med å gi barna en opplevelse for livet! Kontakt oss for mer informasjon.

Vil du vite mer om dette arbeidet? 

Ta kontakt med landutvalget for Hviterussland v/Paul Kolbjørnsrud paul.kolbjornsrud@gmail.com / 90 89 31 80

Du kan også kontakte Pinsemisjonen på post@pinsemisjonen.no / 47 45 45 54