Sammen om å bygge Guds kirke gjennom ledertrening

Nordiske og afrikanske pinsekirker sammen i lederskap

De siste tre årene har båndene mellom de nordiske pinsekirkene og våre søsterkirker i Afrika blitt styrket. Nordiske og afrikanske kirkeledere og pastorer har møttes regelmessig til bønn, fellesskap og teologiske samtaler. Et hovedtema i samlingene har vært hvordan vi kan utruste neste generasjons ledere for våre kirker både i Norden og i Afrika.

Med utgangspunkt i Karl Inge Tangens doktoravhandling om åndelig lederskap og VERT-modellen til Filadelfiakirken Oslo, har vi sammen utviklet lederprogrammet SERVE, som omhandler:

  • spiritual leadership
  • effective leadership
  • relational leadership
  • evangelical hospitality

Lederkurset settes i gang i 2020, og vi håper å kunne invitere alle våre søsterkirker i Afrika med på kurset.

“Jeg har stor sans for hvordan ledertreningen SERVE har blitt til: I fellesskap og i samtale mellom nordiske pastorer og pastorer i våre afrikanske søsterkirker. Vi har felles behov for å reise og utruste neste generasjons ledere, og sammen har vi formet ledermodellen SERVE. Kirkene i Afrika er enormt store og har reell påvirkning på samfunnet. Denne ledertreningen har derfor potensiale til å berøre nasjoner og millioner av mennesker.”

David Hetlelid, pastor og internasjonal leder, Pinsebevegelsen i Norge

 

“Ingenstans i världen växer kyrkan och pingsväckelsen så starkt som i Afrika. En av de största utmaningarna för våra Afrikanska systerkyrkor handlar om att utbilda och träna pastorer till sina växande församlingar. Genom SERVE-programmet finns en modell som kan användas för den enkle evangelisten såväl som för den akademiskt intresserade teologen. Som skandinavisk pingstväckelse har vi ett viktigt bidrag att ge i utbildning og teologisk fördjupning och genom SERVE-modellen kommer det att bli en verklighet”

Niklas Piensoho, forstander i Filadelfiakyrkan, Stockholm

Ønsker du og din menighet å bidra i dette arbeidet?

  • Be for samarbeidet og lederkurset
  • VIPPS en gave til 88531
  • Kontonr 3000.16.85372

Alle gaver må merkes “Nordisk samarbeid”