Rondino i Nord-Mosambik

Rondino er 25 år og ble født inn i en muslimsk familie i Cabo Delgado, Nord-Mosambik. For et par år siden begynte han å stille seg spørsmålet om hvorfor han er en muslim, men aldri går til fredagsbønn i moskeen. Han ønsket å lære seg å be, men fikk høre fra veiledere i moskeen at for å bli en god muslim, så måtte han først lære seg arabisk språk, arabiske bønner og retningslinjer for bønn i moskeen. Rondino følte både frustrasjon og tilkortkommenhet når han skjønte hvor komplisert og tidkrevende dette ville være.

Etter hvert kom han i kontakt med en kristen pastor som gav ham åndelig veiledning og undervisning fra Bibelen. Han ble overbevist og tok imot Jesus som sin frelser. Etter dette har han gått i kirken og kommet inn i et fellesskap med andre kristne der. Selv om han har opplevd motstand fra familien, er han tydelig på det valget han har tatt og den veien han ønsker å gå.