Strategiprosessen 2015-2017

De siste par årene har vi gått gjennom en omfattende strategiprosess. Her finner du noen dokumenter om prosessen. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon.

PYM-Strategi-Styre-Beslutning

Misjonstrategiske prioriteringer (kort)

Misjonstrategiske prioriteringer (lang)