Utskrift fra Folketrygdloven_fritak fra arbeidsgiveravgift

Utskrift fra Folketrygdloven_fritak fra arbeidsgiveravgift