Pinsebevegelsens anbefalte lønnssatser for misjonærer_2021

Pinsebevegelsens anbefalte lønnssatser for misjonærer_2021