Krav om refusjon for utgifter ved sykdom eller fødsel utenfor Norge