Regionsekretær for Asia – Fred-Ole Hansen

Hvem er Fred-Ole?

Jeg er Fred-Ole Hansen, 35 år, gift med Elise Severson Hansen. Sammen har vi ei datter på 2 år som heter Noelia. Vi er begge vokst opp i pinsemenigheten Klippen Sandnes. Bor nå i Bergen og går i Salt. Elise studerer medisin, og jeg jobber som miljøterapeut ved et behandlingssenter for unge rusavhengige.

Hva er misjon for deg, og hvorfor er det så viktig?

For meg handler misjon først og fremst om at våre hjerter kobler seg på Guds hjerte. Guds hjerte brenner for mennesker. Han bryr seg om mennesker fra alle folkeslag og nasjoner. Misjonsoppdraget er først av alt Gud sitt prosjekt som han inkluderer oss i. Evangeliet skal nå ut til alle folkeslag, et prosjekt som fortsatt ikke er fullført. Alle er delaktige i Guds store misjonsprosjekt. Samtidig gir Gud mennesker spesifikke oppgaver knyttet til (ytre)misjon – et misjonskall. Vi kan gå inn i de gjerninger som Gud på forhånd har gjort klar for oss. Gud ser etter villige hjerter som vil gå dit han kaller. Misjon handler om å gi hjelp til mennesker i nød, både åndelig og materiell nød. Barmhjertighetsarbeid og forkynnelse av evangeliet går hånd i hånd. Vi forkynner evangeliet med ord og handling, gjennom kjærlighet.

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten som regionsekretær for Asia?

I tjenesten som regionsekretær for Asia ønsker jeg at de som allerede er involvert i misjon skal bli sett, støttet, inkludert og oppmuntret i tjenesten. Samtidig drømmer jeg om en ny generasjon som sendes ut i misjonstjeneste for Gud til Asia. Vi trenger alle typer initiativ: langtidsmisjonærer, korttidsmisjonærer, pendlermisjonærer, menigheter som engasjerer seg i misjonsprosjekter, osv. Det finnes mange måter å engasjere seg på.

Hva har gjort mest inntrykk på deg på dine besøk i Asia?

Det som har gjort mest inntrykk på meg i Asia er alle menneskene og alle behovene. Asia har 60% av verdens befolkning og 2,5 milliarder mennesker som aldri før har hørt evangeliet (ifølge Joshua Project). Jeg har møtt mennesker i fattigdom i slumområder i India, slaver ved mursteinsfabrikker i Pakistan, ensomme mennesker i Japan, og mennesker i overfylte fengsler i Filippinene. Behovene er så mange og gjør sterke inntrykk.

Har du et reisetips for Asia?

Mitt beste reisetips for Asia er å alltid vise respekt for kulturen en møter. Asia har alt! Det er et kontinent med store variasjoner. Det er store forskjeller på landene når det gjelder kultur, religion, etc. For eksempel kan kristne i Pakistan bli sjokkert hvis Bibelen ikke behandles med respekt. Legg derfor aldri Bibelen direkte på gulvet, men ha den i fanget eller legg den på et bord.