Psykisk helsetilbud i DR Kongo

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for at kvinner som har overlevd seksuell vold, barn fra væpna grupper og andre med utfordringer knyttet til psykisk helse, særlig krigsrelaterte traumer, får tilgang til et psykisk helsetilbud. Prosjektet vil bygge allianser i lobby-arbeidet for integrering av en psykisk helse-policy. Vi jobber for at kvinner som har overlevd seksuell vold skal være mentalt stabile og akseptert av familier og lokalsamfunn. Målgruppene inkludere tre helsesoner i Sør Kivu-provinsen, og 750 kvinner som har overlevd seksuell vold.

Her kan du lese et intervju med psykologen Miracle, som jobber med de utsatte kvinnene.