Yrkesfag i Bolivia

«Bedre forutsetninger og muligheter for et verdig liv ut av fattigdom»

Med dette gavekortet støtter du arbeidet med å implementere fag- og yrkesopplæring ved utvalgte videregående skoler i Vallegrande, Sicaya og Vacas.

Nullstill