Utdanning i Bolivia

«Gi ungdom i Bolivia muligheten til en yrkesrettet utdanning»

Med dette gavekortet støtter du arbeidet med å implementere fag- og yrkesopplæring i utvalgte videregående skoler i Vallegrande, Sicaya og Vacas.

Nullstill