Håndbok

kr150.00

Håndboka for misjon og misjonærtjeneste er utarbeidet av Pinsemisjonen for pinsemenighetene og misjonsledere, misjonærer og utenlandsarbeidere i prosjekter for å få oversikt og hjelp til å sette seg inn i praktiske og nødvendige sider for utenlandsoppholdet og tjenesten.

Ta kontakt dersom du ønsker Håndboka tilsendt mot et ekstra adm.gebyr på kr 50,-