Organisasjonsutvikling i Bolivia

Prosjektets mål er å styrke vår samarbeidsorganisasjon, Foundation for Education and Service (FES), for å oppnå forbedret ledelse av sosiale utviklingsprosjekter. Delmålene er å forbedre kapasiteten hos FES sine ledere og stab, å utvikle grunnleggende operasjonelle og juridiske dokumenter, og øke antall potensielle donorer. Målgruppene er FES sin stab og styremedlemmer, og alle nåværende og fremtidige deltakere i FES sine sosiale utviklingsprosjekter. Hovedtemaet til prosjektet er et sterkt sivilt samfunn og geografisk plassering er Cochabamba.