Oddmund jobber for Wycliffe

Oddmund har vært engasjert i misjon siden han var 19 år. For ca 30 år siden ble han med på et misjonskurs i bibeloversettelse, noe som skulle vise seg å bli et langvarig engasjement. Oddmund er utsendt fra Betel Hommersåk.

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor?

Jeg er utsending med base i Norge og reiser vanligvis 5-7 ganger i året til Mosambik, São Tomé, Angola, Guinea Bissau og Cape Verde.

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten?

Jeg jobber med å lede bibeloversettelsesprosjekt for omtrent 14 språk i portugisisk-talende Afrika. Gjennom Seed Company jobber jeg med lokale team og morsmålsoversettere. Vi tror at de som snakker språket best også er de som kan oversette Bibelen best. Det er tusenvis av språk som ikke har Bibelen, så vi har nok å gjøre!

Hvordan har du opplevd å denne spesielle tiden som vi er inne i?

Vi er glade for at pandemien ikke bremser opp prosjektene våre, men at oversetterne er ivrige og utretter mye.

Hva er det beste med å være misjonær?

Det beste er å tjene Gud med livet og gjøre noe for evangeliet i verden.

Hva kan være utfordrende?

Det er utfordrende å «se» feltet når man bor så langt unna. Men det er en fordel at jeg har omtrent 7 års erfaring fra å bo der.

Fun fact om deg 🙂 

Jeg liker å mekke biler og er interessert i teknikk. Og så spiller jeg litt bass!