Mulighet for godskriving av ekstra pensjonspoeng

Med pensjonsreformen fra 2011, finnes det en mulighet for de som er født i 1954 eller senere og som hadde omsorg for barn under 7 år i perioden 1967-1991, å få godskrevet ekstra pensjonspoeng i form av omsorgsopptjening. Dette skal sikre en viss pensjonsopptjening i perioder hvor man har hatt lav eller ingen pensjonsgivende inntekt (lav inntekt vil si under 4 ganger Grunnbeløpet i Folketrygden i det aktuelle året). For noen misjonærfamilier som var ute på denne tiden, var det ofte ikke utbetalt lønn, men et felles underhold for hele familien. Enkelte delte opp dette mellom ektefellene, men ofte var det mannen som ble godskrevet pensjonspoeng.

For de som har bodd og arbeidet i Norge, har NAV så langt det er mulig godskrevet omsorgsopptjening for barn før 1992. Men det har ikke vært en automatikk i forhold til de som har oppholdt seg utenlands. Det er derfor vi nå videreformidler NAVs oppfordring om å søke om godskriving av pensjonspoeng til de det kan være aktuelt for:

«Er du født i 1954 eller senere og har bodd i utlandet før 1992, samtidig som du har hatt omsorg for barn under 7 år, oppfordres du til å søke om godskriving av pensjonspoeng for omsorg for egne barn.»

Du finner skrivet «Godskriving av omsorgsopptjening før 1992» samt søknadsskjemaer på NAV sine nettsider.

Dersom du skulle ha noen spørsmål rundt dette, vil vi anbefale å ta kontakt med NAV Kontaktsenter for Pensjon på telefon 55 55 33 34.