Lill-Enid og Even i Tyskland

Hvor jobber dere som misjonærer og hvorfor?

Vi har vært i Mellom-Europa i snart 50 år og har arbeidet hovedsaklig i Tyskland, men også i Østerrike og Sveits. Da Even ble frelst som 20-åring, fikk han et radikalt møte med Gud, som talte tydelig til ham: «Reis tilbake til Tyskland, arbeid med mennesker slik din far gjorde, men gjør det annerledes og gi dem min kjærlighet».

Som liten gutt bodde Even i Tyskland, fordi hans far var tysker. Faren var nattklubbeier i Berlin og en ekte playboy. På grunn fortiden sin, var Evens liv preget av hat til sin far og til Tyskland. Som seksåring kom han til Norge fordi hans mor var norsk. Da Gud kalte ham til å dra tilbake til  røttene, ble han nesten sjokkert. Men Gud åpnet veier, og Lill opplevde det samme kallet.

Det er Guds kjærlighet til Tyskland og menneskene her som har preget vår tjeneste. En kjærlighet som ikke kjenner noen grenser.

Hva er deres hovedfokus i tjenesten?

Menighetsplanting. Da vi spurte Gud om hvordan vi skal nå menneskene, talte han til oss om Gatekirken. Dette verktøyet har vi brukt siden vi kom til Tyskland. Med Gatekirken har vi besøkt 300 byer i Mellom-Europa og mange menigheter er blitt grunnlagt. Vi har kun reist til byer hvor det ikke har vært evangeliske menigheter fra før. Gatekirken ble satt opp midt i byens gågater, og her møtte vi mennesker fra hele verden.

Hva er det beste med å være misjonær?

Det er å være på den plassen Gud vil at vi skal være. Det å være misjonærer er vår store lidenskap. Selv om Even har fylt 71 år, er han en lidenskapelig misjonær. Det er Lill også. Vi reiser fortsatt med Gatekirken, vi besøker menigheter vi har grunnlagt, vi har vekkelsesmøter og seminarer i mange forskjellige byer. Vår apostoliske tjeneste er full av glede og et sterkt begjær etter å tjene Høstens Herre. Det er moro å være misjonær!

Hva kan være utfordrende?

Det er nøden for mennesker og hvordan vi kan nå dem med evangeliet idag. Det gråter i vårt indre og vi roper til Gud om at så få mennesker blir frelst – i forhold til den folkemengden som er rundt oss. Vi har lært oss at et menneske må gå gjennom mange stasjoner før det endelig blir frelst. Jeg kan være en slik stasjon i et menneskes liv. Det har jeg mange eksempler på. Såkornet blir lagt ned, og Den Hellige Ånd tar seg av veksten.  Overalt hvor vi er, sår vi ut Guds ord – enten det er i en butikk, et kontor, et «tilfeldig» menneske på gaten – eller når vi er ute med Gatekirken.

Fun fact fra misjonslandet 🙂

Idag er den tyske pinsebevegelsen det nest største kirkesamfunnet i Tyskland. De er sterkt voksende. Men de mellomeuropeiske landene er fortsatt en stor misjonsmark. I landet vi bor i, lever det 83 millioner mennesker. Dersom noen føler kallet til å komme: I have a City for you!