Ledig stilling

Bistandsrådgiver

Pinsemisjonen søker en fremoverlent rådgiver som ivrer for internasjonalt samarbeid, bistand og misjon. Vi jobber på vegne av over 300 pinsemenigheter i Norge og er  engasjert i misjon i ca 70 land. Bistandsporteføljen vår består per i dag av 13 prosjekter, som mottar støtte fra Digni og Norad.

Ansvarsområder:

 • Saksbehandling og prosjektoppfølging av bistandsprosjekter med støtte fra Digni og Norad.
 • Fagrådgivning til prosjektstab og samarbeidspartnere i bistandsprosjektene.
 • Foreta tjenestereiser i samarbeid med partnere ute.
 • Delta i ulike nettverk med fokus på samarbeid og/eller fag.

 

Mulige ansvarsområder ut fra egnethet hos søker:

 • Koordineringsansvar og resultatrapportering for større deler av porteføljen.
 • Opplæring og kompetansebygging innlands og utenlands.
 • Informasjonsarbeid og menighetskontakt.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha relevant utdanning – helst på masternivå. I visse tilfeller kan relevant arbeidserfaring kompensere for manglende utdanning.
 • God skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk er helt nødvendig. Spansk og/eller fransk vil telle til din fordel.
 • Erfaring fra prosjektarbeid, resultatrapportering og saksbehandling.
 • Kjennskap og erfaring fra internasjonalt arbeid, misjon og bistand.

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert, ansvarsbevisst og lærevillig
 • Analytisk, nytenkende og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner

 

Dette er en 100 % fast stilling med kontor i Oslo. Lønn etter Pinsebevegelsens regulativ. Tiltredelse snarest mulig.

Den som ansettes rapporterer til Bistandsleder og Internasjonal leder og må kunne identifisere seg med Pinsemisjonens kristne verdigrunnlag.

For nærmere opplysninger kontakt

Internasjonal leder, David Hetlelid, 93484016 hetlelid@pinsebevegelsen.no,

Bistandsleder, Stig Stordal, 94840143 stordal@pinsebevegelsen.no

Kortfattet søknad med CV sendes til post@pinsebevegelsen.no innen 01.09.20