Ledelse og entreprenørskap i Uganda

Sammen med Pentecostal Church of Uganda (PCU) jobber vi for at kirker og lokalsamfunn blir ledet på en god måte og styrket økonomisk. Prosjektmål: (1) forbedret ledelse og management; (2) evne til refleksjon over etikk, kjønn og tjenende lederskap; (3) individer har bedret økonomisk situasjon og lokalsamfunn har mobilisert sine ressurser for fellesskapets beste. Temaer er sterkt sivilsamfunn og styrket økonomi/inntekt. Direkte berørte er kirke- og lokalsamfunnsledere i følgende distrikter: Lira, Masindi, Soroti, Mbarara, Iganga, Zombo og Kampala.