Koronatiden for våre prosjektpartnere i Bolivia

Det har vært en uventet, annerledes og for mange vanskelig vår på grunn av koronaviruset som har spredd seg. Her i Norge gikk vi inn i sommerferien med vissheten om at norske myndigheter hadde vært handlekraftige i kampen mot koronaviruset, og vi kan hvile i trygghet på at vi har både ansvarlige politikere, dyktige fagpersoner, kompetent helsepersonell, og en kapasitet og økonomiske muskler som få andre land kan sammenligne seg med.

I Pinsemisjonen har vi ikke bare fått erfare koronavirusets effekt på det norske samfunnet, men vi ser også hvordan det påvirker de landene vi jobber i – som er langt mindre privilegerte enn vårt eget. Jeg vil her spesielt trekke fram Bolivia.

I Bolivia var myndighetene handlekraftige fra begynnelsen av. De innførte imidlertid veldig strenge restriksjoner, som at alle må holde seg hjemme og kun én person fra husholdningen kan gå ut én gang i uka for å kjøpe det de trenger av mat og andre nødvendigheter. De så til blant annet Spania som allerede hadde innført denne type nedstenging. Men i et land som Bolivia hvor det fortsatt finnes så mange fattige familier som må ut hver dag for å tjene noen penger til livets opphold, ser vi at dette hadde en veldig negativ effekt for mange.

I Pinsemisjonen har vi diskutert mye hvordan fattige land håndterer denne krisen, og at den negative effekten fra strenge restriksjoner for flere kan være mer fatal enn om man ble smittet av viruset. Vår kollega i Kongo, Ingrid Schärer Østhus, skrev et innlegg i Bistandsaktuelt om dette i vår, som kan leses her.

Nå har våre kollegaer i FES, Bolivia vært i «lockdown» i flere måneder, og man kan bare forestille seg hvordan det er å være større familier samlet på en liten plass over så lang tid. Det viser seg dessuten også at de ikke har klart å få kontroll på smitten. Mange mennesker er nå smittet og dødstallene stiger. Våre kollegaer i Bolivia meddelte til og med for noen uker siden at de med egne øyne har sett personer som har falt om og dødd på gaten, slik som det ble meldt fra Ecuador tidligere i år. Det er en skremmende tid. I Pinsemisjonen kommer vi til å følge utviklingen tett og følge opp vår partner og prosjektansatte der.

Til tross for koronavirusets effekt på samfunnet, har yrkesfagprosjektets lokale stab vært løsningsorienterte og jobber for å finne gode internettbaserte løsninger for lærerne og elevene på skolene som vi samarbeider med i Vallegrande, Sicaya og Vacas i Bolivia. Som en tilpasning til koronasituasjonen, gav prosjektet i vår opplæring i digitale plattformer og internettbasert undervisning til alle lærerne på skolene hvor vi jobber, slik at de på en god måte kan fortsette å undervise elevene sine. Vi håper og tror at dette vil bidra til at elevene vil fortsette å utvikle sine praktiske evner, og at det også vil hjelpe på den psykiske belastningen en slik unntakstilstand kan være. 

Selv om det har vært en vesentlig stillstand i arbeidet så langt i år, har vi gleden av å dele konkrete resultater fra fjorårets intense arbeid i prosjektene:

For første gang i boliviansk historie går nå flere enn 400 elever på yrkesfag hvor de får tilegnet seg kompetanse som lettere kan hjelpe dem inn i arbeidslivet.

Vi er takknemlige for muligheten til å være med på dette flotte arbeidet! Du kan lese mer om skoleprosjektet i Bolivia her.

 

Skrevet av prosjektrådgiver Eva Holhjem