Koronasituasjonen - Pinsemisjonen - Norwegian Pentecostal Mission

Koronasituasjonen

Det er stadig utvikling i situasjonen rundt koronaviruset, og restriksjonene fra norske myndigheter har aldri vært mer inngripende i fredstid. De fleste av dere følger nok situasjonen tett, men vi vil likevel gjøre oppmerksom på at Utenriksdepartementet nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Videre oppfordrer UD «alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.» 

Du kan lese hele pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-reiser-som-ikke-er-strengt-nodvendige-til-alle-land/id2693564/

Og mer om reiser og koronaviruset her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Merk at alle reisende som kommer til Norge fra land utenom Sverige og Finland skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Internasjonal avdeling i Pinsebevegelsen støtter UDs oppfordring om å vurdere hjemkomst til Norge, spesielt for dere som er i land hvor helsevesenet ikke er godt nok rustet for dette. Viruset sprer seg raskt og ukontrollert, og vi oppfordrer derfor utsendermenighetene/arbeidsgiverne til å vurdere dette nøye i samråd med misjonærene. Dersom dere har behov for dialog med oss, er det mulig å ta kontakt med internasjonal leder, David Hetlelid på +47 93484016 / hetlelid@pinsebevegelsen.no.