Kamp mot seksualisert vold i DR Kongo

Seksualisert vold er dessverre fortsatt et stort problem i Kongo. Det som fikk stor oppmerksomhet i Norge som en kynisk strategi i militær krigføring, har dessverre vokst seg til et større samfunnsproblem som rammer tusenvis av kvinner i Øst-Kongo hvert eneste år.

Vår partnerkirke CELPA var en av de første kirkene som forstod og adresserte dette problemet og har helt siden 90-tallet forsøkt å hjelpe kvinnene så godt de har kunnet. I flere perioder har de mottatt støtte fra Norad og norske UD i arbeidet sitt. Per i dag har CELPA (gjennom deres egen organisasjon ACAD) et 3-årig prosjekt som går fra 2017-2019. Fokus i dette prosjektet er:

 • Tilgang til psykisk helsetilbud for kvinner som har overlevd seksuell vold, barn fra væpna grupper og andre med utfordringer knyttet til psykisk helse, særlig krigsrelaterte traumer.
 • Prosjektet bygger allianser/nettverk i lobby-arbeidet for integrering av en psykisk helse-policy for Kongo.
 • Målgruppene inkludere tre helsesoner i Sør Kivu-provinsen, og 750 kvinner som har overlevd seksuell vold.

Noen av de viktigste aktivitetene i prosjektet:

 • Treningsseminarer med helsepersonell og ledere for de ulike helsesonene om temaet «Mental Helse», stigma, o.a.
 • Det bygges ett hus for tilbud av helsetjenester innen mental helse i tre ulike helsesoner.
 • Det tilbys psykososiale omsorgstjenester og kursing.
 • Selvhjelps-grupper for kvinner som ønsker å lære seg enkelt håndverk, lære seg å lese og skrive eller søke seg inn på skole og utdanning.
 • Inntektsbringende aktiviteter som skal hjelpe kvinner å generere inntekter til seg og sine.
 • Møter med lokalsamfunn der man snakker om seksualisert vold, stigma, etc.
 • Møter med lokale og regionale ledere, for å informere og diskutere problemene med seksualisert vold.
 • Radioprogrammer med informasjon og holdningsskapende budskap om seksualisert vold.