Jesus til Europa

gjennom Jesus2Europe

LED konferansen 2018 fokuserte på temaene «disippelskap» og «livslang etterfølgelse av Jesus».

Relatert til disse temaene, inviterer Pinsemisjonen norske pinsemenigheter og pinsevenner til å engasjere seg i en spennende pionermisjon i Paris i samarbeid med Jesus2Europe og Klippen Sandnes.

Jesus2Europe er et relativt nystartet arbeid. Arbeidet startet da May-Linn og Arvid Aasen flyttet med sin familie fra Sandnes til Paris i 2014. Klippen Sandnes er deres utsendermenighet. Hovedfokus i Jesus2Europe sitt ukentlige arbeid er på disippelgjøring gjennom gate-evangelisering, husgrupper og fredagsbibelskoler i Paris.

Drømmen

 • May-Linn, Arvid og resten av Jesus2Europe staben drømmer først og fremst om at Europa skal berøres av Guds kjærlighet og evangeliet om Jesus.
 • De drømmer om at 1000 misjonærer skal utrustes til tjeneste, for deretter å plante og revitalisere menigheter på Europas kontinent.
 • Klippen Sandnes drømmer om minst 5 nye menigheter/partnere, som tar medansvar for arbeidet i Frankrike sammen med dem.
 • Pinsemisjonen drømmer om økt engasjement for misjon i Europas storbyer

Satsninger i årene fremover

 • Jesus2Europe jobber med utvikling av en app som skal tilby evangeliserende og disippelgjørende videobudskap til ikke-troende og troende, samt sette søkende i kontakt med kristne i ulike land og byer i Europa.
 • Jesus2Europe jobber også med planlegging av et stort Bibelutdelings-prosjekt, der målet er at millioner av innbyggere i Paris skal få utdelt en Bibel.

Hvordan kan du og din menighet bidra dette arbeidet?

 • Ved å gi av din tid og dine gaver inn i arbeidet.
 • Ved å sende eller være med på misjons-team til Paris.
 • Ved å sette Jesus2Europe i kontakt med andre.
 • Du og din menighet kan være med å gi til Jesus2Europe sitt arbeid via deres hjemmesider.
 • I tillegg trenger Jesus2Europe og Klippen Sandnes forbønn for arbeidet de står i!

Hvordan finne ut mer eller komme i kontakt?

 • Kontakt Jesus2Europe via deres egne nettsider her
 • Kontakt Klippen Sandnes via deres egne nettsider her 
 • Kontakt oss i Pinsemisjonen via email (post@pinsemisjonen.no) eller via mobil 47454554.

 

Ønsker du å lese mer om fjorårets LED satsning mot unådde folkeslag i nord-Mosambik, så kan du klikke deg inn på linken her.