Frankrike

Type arbeid:

☑ Evangeliserende

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

☐ Kirkeplanting

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Klippen Sandnes