Den Gode Samaritan i DR Kongo

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for at barn som lever på gata gjenforenes med sine familier. Dette som et resultat av arbeidet rettet mot å endre misoppfatningen i lokalsamfunnet der barn blir beskyldt for å ha kastet en fattigdomsforbannelse over familien og derfor kastet ut på gata. Prosjektet søker også å forbedre den sosioøkonomiske situasjonen. Målgruppen inkluderer 200 barn og deres familier og lokalsamfunn i Kinshasa, hovedstaden i DR Kongo.