Carlos i Spania

Carlos vokste opp som misjonærbarn og har nå selv tatt med seg sin familie ut i misjon.

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor?

Jeg jobber i Toledo i Spania. Vi kom hit fordi Gud viste oss det store behovet denne byen har for et levende og aktuelt evangelium. Toledo har hatt en viktig religiøs rolle i landet, men likevel finnes det ingen evangelisk pinsemenighet her. Vi ønsker å skape et trosfellesskap for de som leter etter svar på sine åndelige behov.

Hva er deres hovedfokus i tjenesten?

Hovedfokuset vårt kan deles i tre; Samtaler og sosialt fellesskap, hvor Repair Cafe Toledo er et viktig samlingssted. Der kan de som kommer hjelpe hverandre å reparere ødelagte apparater og få en god samtale over en kaffekopp. Vi tilbyr coaching til personer og grupper, og vi deler troen vår. Vi bruker gjerne kafeen til dette også. Spiller musikk og deler et ord til ettertanke.

Hva er det beste med å være misjonær?

Å kunne tjene på heltid og holde fokus på det vi gjør! For å oppleve en forvandling i mennesker, må vi bruke tid på dem. Det må skapes kontakt og vennskap. Vi ber om Guds ledelse hver dag, og vi opplever at Han er en døråpner.

Hva kan være utfordrende?

Mitt svakeste punkt er kanskje å strukturere arbeidstiden. Arbeidsdagene mine blir ofte veldig lange.

Fun fact fra misjonslandet ?

Toledo er kjent som Europas Jerusalem. I flere hundre år har jøder, kristne og muslimer bodd side om side i denne byen.