Forslag til ny organsiering av Pinsemisjonen i Pinsebevegelsen