Anita i Frankrike

Pensjonist og misjonær i storbyen Paris

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor?

Jeg er utsendt fra Klippen Sandnes og jobber sammen med Jesus2Europe i Paris.

Jeg har alltid drømt om at hele livet mitt skulle dreie seg om arbeid for Gud. I min yrkesaktive periode har jeg blant annet arbeidet som lærer og rektor ved kristne friskoler, og nå har jeg valgt å bruke min pensjonisttilværelse på arbeid for Guds rike. Jeg har lengtet etter å fly med ørnene i stedet for å pikke etter korn i bakken som hønene.

På overnaturlig vis ble jeg i 2016 med på å starte en engelsktalende skole bygget på Guds verdier. Dette var i Nord-Afrika sammen med blant andre noen misjonærer. De hadde bedt Gud om strategier for å nå hele nasjonen. Dette er også et veldig spennende pionerprosjekt. Så kom jeg til Paris. Arvid Aasen utfordret meg på å kjenne etter på kallet en gang jeg var innom her. Det har resultert i at jeg har vært noen måneder i Paris og noen måneder i Norge siden sept. 2017.

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten?

Jeg opplever at jeg er sendt hit for å støtte og oppmuntre. Jeg er mer lærer enn evangelist og kjenner på en nød for å være med å bygge, særlig unge mennesker, med Guds ord. Det er viktig å lære og anvende Guds ord i hverdagen. Vi trenger å bruke Guds ord like mye som vi bruker såpe til å vaske oss og klærne våre med. Dagligdags bruk, ikke bare pynt på søndager.

Jeg får være med på å undervise nyomvendte flyktninger, og vi arbeider med å lage en app som enkelt forklarer Bibelens grunnvoll på flere språk. Dette kan bli et evangeliserende og disippelgjørende verktøy for både enkeltpersoner og menigheter. Som pensjonist hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få være med på å utvikle noe så nymoderne som en app. Det er en glede at min bibelkunnskap kan bli brukt på denne måten.

Hva er det beste med å være misjonær?

Det beste med å være misjonær er at jeg opplever at jeg er midt i Guds vilje med mitt liv.  Å arbeide i et team hvor alle har samme visjon og går i samme retning, er også svært givende og meningsfullt.

Jeg kan anbefale andre pensjonister å gjøre det samme som meg. Det er litt skremmende, men mest godt. Europa trenger vår erfaring, visdom, støtte og hjelp.

Hva kan være utfordrende?

Språket! Vi har nok noen ekstra kamper her ute i feltet, og vi kan oppleve åndelige angrep både personlig og i relasjonene. Det sosiale nettverket er lite, og det er ikke så mye å ta seg til utenom selve misjonsarbeidet. Men vi har et mål i sikte, og det gir hverdagen mening.

Fun fact fra misjonslandet 🙂 

Jeg er imponert over alle de flotte parkene som finnes i Paris. Hjemme går jeg mye tur i ulendt terreng, så jeg har vært på utkikk etter «turområder» her. Ti minutter fra der jeg bor, er det en park som jeg bruker mye tid i. Den heter Parc de Boulogne-Edmund de Rotschild. Der får vi til og med gå på gresset. Her i Frankrike er gressplenene stort sett til pynt.